Niečo o nás
Sme značková a digitálna
freelance skupina

Dôkladne & Profesionálne

Naša práca nás baví a preto sa jej venujeme vždy na 100% a kladieme veľký dôraz na dôslednosť a profesionalitu, ktorá nemôže chýbať

Naše službyNávrh riešenia

Prvým krokom v procese tvorby Vašej novej webovej stránky alebo aplikácie je komplexný návrh riešenia, ktorý Vám vypracujeme vrátane funkčnej aj designovej stránky v spolupráci s profi grafikom po zadefinovaní Vašich požiadaviek a predstáv.


Vývoj Softvéru

Na základe analýzy vypracujeme najvhodnejšiu softvérovú architektúru a pustíme sa do vývoja, počas ktorého Vás budeme o jeho aktuálnom stave priebežne informovať.


Digitálna Stratégia

Ešte pred spustením projektu pripravíme pre Váš projekt návrhy optimálnych spôsobov online reklamy ako sú napr.: facebook, google adwords.


Spustenie

V kooperácií s Vami zabepečíme hladké a čisté nasadenie aplikácie z testovacieho prostredia do ostrej prevádzky. V priebehu nasledujúceho obdobia po spustení budeme vykonávať ladenie aplikácie, reklamných kampaní a optimalizáciu pre vyhľadávače.


Servis & Renovácia

Po úspešnom spustení projektu máme v úmysle sa o Váš projekt aj naďalej starať, pravidelne ho kontrolovať, aktualizovať a v kooperácií s Vami aj ďalej rozširovať.


Technológie

V čom kódimeKto sme

Náš team